World Cup 2014 

Thứ Hai, 31/03/2014 20:47

LỊCH THI ĐẤU VÀ LỊCH TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP FIFA WORLD CUP 2014

TT

Ngày, gi

Bảng

Trận đấu

Thành phố

T. tiếp

1

13/6

03h00

A

Brazil 3-1 Croatia

Sao Paolo

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15,
HTV Thể Thao, VTC3

2

23h00

A

Mexico 1-0 Cameroon

Natal

VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

3

14/6

02h00

B

Tây Ban Nha 1-5 Hà Lan

Salvador

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

4

05h00

B

Chile 3-1 Australia

Cuiaba

VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao,VTC3

5

23h00

C

Colombia 3-0 Hy Lạp

Belo Horizonte

VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao,VTC3

6

15/6

02h00

D

Uruguay 1-3 Costa Rica

Fortaleza

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

7

05h00

D

Anh 1-2 Italy

Manaus

VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

8

08h00

C

Bờ Biển Ngà 2-1 Nhật Bản

Recife

VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

9

23h00

E

Thụy Sỹ 2-1 Ecuador

Brasilia

VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

10

16/6

02h00

E

Pháp 3-0 Honduras

Porto Alegre

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

11

05h00

F

Argentina 2-1 Bosnia&Herzegovina

Rio De Janeiro

VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

12

23h00

G

Đức 4-0 Bồ Đào Nha

Salvador

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

13

17/6

02h00

F

Iran 0-0 Nigeria

Curitiba

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

14

05h00

G

Ghana 1-2 Mỹ

Natal

VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

15

23h00

H

Bỉ 2-1 Algeria

Belo Horizonte

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

16

05h00

H

Nga 1-1 Hàn Quốc

Cuiaba

VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

17

02h00

A

Brazil 0-0 Mexico

Fortaleza

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

18

23h00

B

Australia 2-3 Hà Lan

Manaus

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

19

19/6

02h00

B

Tây Ban Nha 0-2 Chile

Rio De Janeiro

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3

20

05h00

A

Cameroon 0-4 Croatia

Cuiaba

VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

21

23h00

C

Colombia 2-1 Bờ Biển Ngà

Brasilia

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

22

20/6

02h00

D

Uruguay 2-1 Anh

Sao Paolo

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

23

05h00

C

Nhật Bản 0-0 Hy Lạp

Natal

VTV6, VTV6 HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, SCTV HD Thể Thao

24

23h00

D

Italy 0-1 Costa Rica

Recife

VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

25

21/6

02h00

E

Thụy Sỹ 2-5 Pháp

Salvador

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

26

05h00

E

Honduras 1-2 Ecuador

Curitiba

VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

27

23h00

F

Argentina 1-0 Iran

Belo Horizonte

VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

28

22/6

02h00

G

Đức 2-2 Ghana

Fortaleza

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

29

05h00

F

Nigeria 1-0 Bosnia&Herzegovina

Cuiaba

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

30

23h00

H

Bỉ 1-0 Nga

Rio De Janeiro

VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

31

23/6

02h00

H

Hàn Quốc 2-4 Algeria

Porto Alegre

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

32

05h00

G

Mỹ 2-2 Bồ Đào Nha

Manaus

VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

33

23h00

B

Australia 0-3 Tây Ban Nha

Curitiba

VTV6, VTV6 HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV HD Thể Thao

34

23h00

B

Hà Lan 2-0 Chile

Sao Paolo

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, K+PM, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3

35

24/6

03h00

A

Cameroon 1-4 Brazil

Brasilia

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3

36

03h00

A

Croatia 1-3 Mexico

Recife

VTV6, VTV6 HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+PM, SCTV HD Thể Thao

37

23h00

D

Costa Rica 0-0 Anh

Belo Horizonte

VTV6, VTV6 HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+PM, SCTV HD Thể Thao

38

23h00

D

Italy 0-1 Uruguay

Fortaleza

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3

39

25/6

03h00

C

Nhật Bản 1-4 Colombia

Curitiba

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3

40

03h00

C

Hy Lạp 2-1 Bờ Biển Ngà

Fortaleza

VTV6, VTV6 HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+PM, SCTV HD Thể Thao

41

23h00

F

Nigeria 2-3 Argentina

Porto Alegre

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3

42

23h00

F

Bosnia & Herzegovina 3-1 Iran

Salvador

VTV6, VTV6 HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+PM, SCTV HD Thể Thao

43

26/6

03h00

E

Honduras 0-3 Thụy Sỹ

Manaus

VTV6, VTV6 HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+PM, SCTV HD Thể Thao

44

03h00

E

Ecuador 0-0 Pháp

Rio De Janeiro

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3

45

23h00

G

Bồ Đào Nha 2-1 Ghana

Brasilia

VTV6, VTV6 HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+PM, SCTV HD Thể Thao

46

23h00

G

Mỹ 0-1 Đức

Recife

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3

47

27/6

03h00

H

Algeria 1-1 Nga

Curitiba

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3

48

03h00

H

Hàn Quốc 0-1 Bỉ

Sao Paolo

VTV6, VTV6 HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+PM, SCTV HD Thể Thao

Vòng 1/849

28/6

23h00


Brazil 1-1 Chile (pen: 3-2)

Belo Horizonte

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3

50

29/6

03h00


Colombia 2-0 Uruguay

Rio De Janeiro

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3

51

23h00


Hà Lan 2-1 Mexico

Brasilia

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3

52

30/6

03h00


Costa Rica 1-1 Hy Lạp (5-3, pen)

Recife

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3

53

23h00


Pháp 2-0 Nigeria

Fortaleza

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3

54

1/7

03h00


Đức 2-1 Algeria


Porto Alegre

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3

55

23h00


Argentina 1-0 Thụy Sĩ


Sao Paolo

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3

56

2/7

03h00


Bỉ 2-1 Mỹ

Salvador

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3

Vòng TỨ KẾT57

4/7

23h00


Pháp 0-1 Đức (1)

Porto Alegre

VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3

58

5/7

03h00


Brazil 2-1 Colombia (2)

Rio De Janeiro

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3

59

23h00Argentina 1-0 Bỉ (3)


Salvador

VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3

60

6/7

03h00


Hà Lan 0-0 (4-3 pen) Costa Rica (4)

Brasilia

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3

Vòng BÁN KẾT61

9/7

03h00Đức 7-1 Brazil


Belo Horizonte

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3

62

10/7

03h00


Argentina 0-0 Hà Lan (pen 4-2)

Sao Paolo

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3

Chung kết & Giải Ba63

13/7

03h00Brazil 0-3 Hà Lan


Brasilia

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3

64

14/7

02h00


Đức 1-0 Argentina

Rio De Janeiro

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3

 
Bình luận (1)
avatar đội bóng
worldcup nay toi se ra sao va toi nay toi se ra sao
van hiep  (anhchang_vuitinh7753@yahoo.com) (06:56 15/06/2014)

4 người thích bình luận này.  7 không thích. Thích Không thích
Gửi bình luận
Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Cựu danh thủ Anh, Gary Lineker: 'Messi xuất sắc hơn Ronaldo!'

Cựu danh thủ Anh, Gary Lineker: 'Messi xuất sắc hơn Ronaldo!'

Gary Lineker - người đang đảm nhiệm cương vị bình luận viên thể thao cho hãng BBC vẫn khẳng định, Messi, chân sút người Argentina xuất sắc hơn và có nhiều hơn cơ hội đăng quang tại World Cup 2014.

Luis Suarez, một con người khác ngoài sân cỏ

Luis Suarez, một con người khác ngoài sân cỏ

Ở World Cup 2014, lần thứ 3 trong sự nghiệp Luis Suarez cắn đối phương, và nạn nhân mới nhất của anh là Chiellini. Bàn thắng, cắn người đến cuộc sống ngoài sân cỏ, như thể có hai con người trong cơ thể Luis Suarez.

Hậu trường World Cup

  • Peladao sẽ đánh mất bản sắc?

    Peladao sẽ đánh mất bản sắc?

    Giải Peladao bắt đầu sau khi chính quyền độc tài quân sự cũ của Brazil tuyên bố thành phố Manaus, thủ phủ bang Amazonas, là khu vực mậu dịch tự do, nhằm phục hồi nền kinh tế nội địa đang suy sụp.

World Cup ở Việt Nam

  • Hãy nắm chặt tay nhau!

    Hãy nắm chặt tay nhau!

    World Cup 2014 đã khép lại với bao cảm xúc vui buồn theo từng nhịp lăn của trái bóng Brazuca. Cho dù thất bại hay chiến thắng, tinh thần thể thao cao thượng vẫn luôn hiện hữu qua từng hành động giản đơn nhưng mang đầy ý nghĩa nhân văn cao cả.