Về trang chủ báo Thể thao & Văn hóa

Ký sự World Cup: Làm tình nguyện viên World Cup khó như đi thi... đại học Ký sự World Cup: Làm tình nguyện viên World Cup khó như đi thi... đại học

Hơn 1.000 tình nguyện viên được tuyển chọn gắt gao từ 12 thành phố của Nga sẽ tham gia vào công tác chỉ dẫn, hỗ trợ cho tất cả các CĐV nước ngoài tới Nga xem bóng đá.

Liên hệ quảng cáo: 024.38254756. HOTLINE Miền Bắc: 0981.119.189; Miền Trung: 0981.118.618; Miền Nam: 0981.116.818